Monthly Archives: October 2017

Deti sú našou radosťou

Deti sú našou radosťou. Každý otec je pripravený na to, aby jeho dieťa bolo dobré. Každé narodeniny detských rodičov sa snažia stráviť v detskej kaviarni a pozvať svojich priateľov tam. Veselá spoločnosť, krásne prostredie a úspešný majster toastov sa dlho